<div align="center"> <h1>Rodowód Łodzi</h1> <h3>Powstanie Łodzi i jej historia</h3> <p>Łódź, zdjęcia, fotografie,miasto , historia,dymy,fabryki,Piotrkowska,Plac Wolności,robotnicy,Paradyż,biskup,kujawski,pomorski,ulica,Fajka,Żielone Świątki.</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.astral.lodz.pl/bimar/" rel="nofollow">http://www.astral.lodz.pl/bimar/</a></p> </div>